РАОТВ (Розрахунок, Аналіз, Оптимізація Технологічних Втрат)

UK RU

Інструкції з розрахунку і аналізу усталеного режиму представлені в розділах 4.4 - 4.6. Результуючі формати РАОТВ показані для 15-вузлової учбової схеми 330-110 кВ (Приклад1). Обираємо меню "Режим" - "Расчет режима" :

Точність розрахунку режиму можна трактувати як точність сумарних втрат, наприклад, точність 10-3 видає втрати з точністю до 1 кВт (10-3 МВт). Напруга, як правило, контролюється в межах +10 ... -5%. Індивідуальний контрольний діапазон можна вказати в каталозі номінальної напруги (меню "Каталоги" - "Номинальные напряжения"). У 15-вузловій схемі є вузол ФМ, тому включено опцію "Фиксация модуля (Uм)" а також опцію "Учет ограничений Qmin, Qmax". Для схем невеликого об'єму (до 100 вузлів), як правило, використовується "Алгоритм 0", для складнозамкнених схем великого обсягу з великою кількістю ФМ, як правило, використовуються алгоритми 1-3, які відрізняються способом врахування обмежень Qmin, Qmax вузлів ФМ. Статичні характеристики навантажень для схеми Приклад1 не використовуються. Розмірність потужності - МВт. Коефіцієнти демпфування хоч винесені для регулювання ітераційного процесу, але практично завжди задаються 1-ми. Розрахунковий період в даному випадку не має значення, оскільки навантаження задані в потужностях (а не в значеннях електроенергії).

Аналіз результатів розрахунку режиму

Після розрахунку виводяться загальні характеристики режиму:

Вузол 3 виключений зі складу ФМ із-за перевищення верхньої межі Qmax = 80 МВАр. Нижче наведені сумарні характеристики споживання, генерації і втрат. Балансна потужність - це потужність вузлів БП і ФМ, знак "-" означає прийом в мережу (чи генерацію у вузлах БП, ФМ). Сумарне надходження в мережу визначається сумою генерації і балансної потужності. Включаючи опцію "Підсумовування Sбал вузлів БП,ФМ в Sген" балансна потужність включається в обсяг генерації, а саме значення обнуляється. Сума споживання, генерації, балансної потужності і втрат має бути нижче заданої точності і відповідає нижньому рядку - "Небаланс в схеме".

Аналіз режиму виконується за трьома основними складовими: рівні напруги, струмове завантаження ліній, завантаження трансформаторів (U, Iл, Sт). При порушенні одного з цих показників на панелі стану в нижній частині вікна сигналізує червоним кольором відповідний прапорець (U+, U-, Iл, Sт). Аналіз виконується за відповідними таблицями - на панелі інструментів кнопки "U", "Iл", "Sт" або вибором меню "Режим". Формати результуючих таблиць наведені в розділі 4.6 Інструкцій. Таблиця напруги упорядкована за процентним відхиленням, при цьому на початку таблиці будуть вузли з найнижчою напругою а у кінці - з найвищою. Таблиці завантаження ліній і трансформаторів упорядковані за процентним значенням завантаження - найзавантаженіші ділянки будуть на початку таблиці. Результуючі формати для 15-вузлової схеми показані нижче:

Відхилення рівнів напруги складає від -3.5 до +9.3%

Найбільш завантажена ділянка 7 - 5: розрахунковий струм 195 А (знак "-" вказує напрям струму від вузла 5 до 7), допустимий струм 605 А, відсоток завантаження 32.2%. Допустимий струм для гілки задається автоматично при завданні довжини і марки в таблиці гілок або може бути встановлений вручну.

Найбільш завантаженою є гілка 3 - 101 (обмотка ВН АТ2): розрахункова повна потужність 144.5 МВА, номінальна потужність 200 МВА, відсоток завантаження 72.3%. Допустимі (чи номінальні) потужності також встановлюються автоматично при виборі трансформатора з довідкових даних.

Аналіз напруги і завантаження елементів схеми зручно виконувати на графіці схеми.

Приклад ранжирування сумарних втрат (п.4.6.6 Інструкцій) показаний нижче:

Сумарні втрати дорівнюють 4.7 МВт, з них 3.9 МВт втрат в лініях (у тому числі 1.7 МВт в лініях 330 кВ, 2.1 МВт в 110 кВ і 0.1 МВт в 35 кВ) і 0.8 МВт в трансформаторах. Зарядна потужність ліній 330 кВ - 108.3 МВАр, ліній 110 кВ - 8.2 МВАр. Втрати на корону ліній 330 кВ - 0.8 МВт, втрати неробочого ходу трансформаторів - 0.4 МВт та ін.