РАОТВ (Розрахунок, Аналіз, Оптимізація Технологічних Втрат)

UK RU

База даних РАОТВ зберігається у двійкових файлах власного формату. Кожна схема представляється набором файлів з однаковим ім'ям і різними розширеннями. Кожен файл відповідає окремій таблиці, наприклад, таблиці вузлів (*.UZL) і гілок (*.VET). Такий підхід дозволяє легко переносити дані розрахункових схем на різні комп'ютери і не залежати від сторонніх ліцензійних продуктів. Функції створення, редакції та копіювання файлів схеми а також формати основних таблиць представлені в розділі 4.1 Інструкцій . Наприклад, база даних навчальної 15-вузлої схеми (Приклад1), може мати наступний набір файлів:

Формати таблиць вузлів і гілок 15-вузлової схеми показані нижче:

В даному прикладі вузол 1 є БП - балансуючим пунктом (синій рядок, позначення "b"), а вузол 3 - ФМ, вузол з фіксацією модуля напруги (зелений рядок, позначення "u"). Модулі напруг БП і ФМ задаються в колонці "Uм", також тут вказуються номинальні напруги. Якщо колонка пуста, то для звичайних вузлів номинальні напруги записуються автоматично після розрахунку режиму.

Сервісні функції по роботі з таблицями (пошук, редагування, сортування та ін.) наведені в п.7.2 Інструкцій. З урахуванням специфіки розрахунків можна змінювати набір видимих ​​колонок, встановлювати ширину (в пікселях) а також встановлювати кількість знаків після коми для типів даних з плаваючою точкою у вікні властивостей яке викликається вибором меню "Свойства таблицы" правою кнопкою миші.

З таблицями вузлів і гілок можна виконувати операції імпорту/експорту через формат ЦДУ. Використовуються тільки самі "ходові" формати ЦДУ:

Вузли з фіксацією модуля напруги визначаються за ненульовим значенням Um або Qmin, Qmax у форматі 201. Відсутність ознаки відключення лінії з одного боку може привести до суттєвої відмінності результатів з вихідним режимом - необхідний контроль відключених ліній в початкових форматах іморторваних даних.

Для будь-якої таблиці можливий імпорт/експорт в формат Excel (* .xls) . Числа з плаваючою точкою експортуються з видимою кількістю знаків після коми. Для імпорту обов'язковою умовою є збіг найменувань колонок, які задаються в першому рядку файлу Excel. У загальному випадку імпортуються тільки колонки у яких збігаються імена (можуть бути й інші колонки), але при цьому найменування колонок не повинні бути порожніми - кількість колонок визначається до першого порожнього поля в першому рядку. Кількість рядків визначається до першого порожнього поля в першій колонці - ця колонка може не імпортуватися, але не повинна мати порожніх полів (наприклад, можна використовувати порядковий номер).

База даних комплексу РАОТВ також містить довідкові дані кабельних і повітряних ліній, трансформаторів (двообмоткових, триобмоткових, розщеплених) і струмообмежувальних реакторів. Дані збиралися з різних джерел (Довідник з проектування електричних мереж під ред. Д.Л.Файбісовіча 2005 рік, Електротехнічний довідник під ред. В.Г.Герасімова 1980 рік, дані заводу "Южкабель" для кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену, дані комплексу "Ескіз" Київських кабельних мереж - параметри кабелів з паперовою ізоляцією і трансформаторів до 1000 кВА та ін.). Формати довідкових даних представлені в розділі 4.15 Інструкцій .

В довіднику номінальних напруг можна вказувати індивидуальний контрольний діапазон +/- у процентах.

База даних графіків навантажень дозволяє створити набір типових добових графіків навантажень або виконати імпорт вимірів АСКОЕ, в тому числі і графік напруг для балансують пунктів. Можливий варіант формування результуючих графіків навантажень, напруг, сумарних втрат після розрахунків втрат електроенергії за обраний період.