РАОТВ (Розрахунок, Аналіз, Оптимізація Технологічних Втрат)

UK RU

Для будь-якої розподільної компанії (оператора системи розподілу) питання втрат є одним з найактуальніших оскільки коли величина фактичних втрат перевищує нормативні втрати компанія несе прямі збитки за різницею цих втрат.

Фактичні втрати або технологічні витрати електроенергії визначають як різницю електроенергії на вході (прийом за периметром мережі, генерація власних електростанцій) і виході (промислові та побутові споживачі, видача в суміжні мережі, власні потреби підстанцій). Сюди ж входять розрахункові втрати в абонентських лініях і трансформаторах при розбіжності межі балансової приналежності підприємств і місць установки лічильників (точок обліку і точок вимірювання).

Нормативні втрати в електроенергетиці України обчислювалися за допомогою програм СЛАМО (мережі 10(6)/0.4 кВ) і ТРАНС (мережі 110/35 кВ) і враховувалися в роздрібних тарифах для промислових і побутових споживачів. З початком дії балансуючого ринку електроенергії для операторів систем розподілу України встановлені граничні значення нормативних втрат з подальшим поступовим їх зниженням. В цих умовах потрібно вживати ефективних заходів щодо зниження технічної та комерційної складових втрат.

Технічні втрати - це безпосередні втрати в електротехнічному обладнанні (лініях, трансформаторах, реакторах та ін.). Знизити технічні втрати можна за рахунок вибору оптимальних місць розривів в розімкнених мережах 35, 10(6) кВ, компенсації реактивної потужності в кінці довгих ліній, оптимального стану включених трансформаторів, збільшення перетинів ліній на проблемних ділянках, заміни слабозавантажених трансформаторів для зменшення втрат неробочого ходу, перемикання в мережі 0.4 кВ при зміні сезонів (так звані smart-grid) та ін.

Під комерційними втратами в основному будемо розуміти крадіжки електроенергії або занижені показники лічильників, хоча тут також присутні фактори несинхронності зняття показників лічильників, помилки підрахунку електроенергії, авансові розрахунки за електроенергію та ін.

Виконати розрахунок технічних втрат і пошук комерційних втрат формуючи баланси електроенергії можна на схемі Приклад6 з інструкціями наведеними у звіті. Також звітні матеріали представлені в спільній статті КПІ і Хмельницькобленерго. Інструкції з розрахунку втрат і формування балансів електроенергії наведені в розділах 4.11 - 4.14. Відзначимо наступні проблеми і особливості розрахунку втрат в комплексі РАОТВ:

Як видно з перерахованого спеціаліст з розрахунку втрат повинен взаємодіяти з різними службами розподільчої компанії - службою енергозбуту, службою енергоінспекціі, службою балансу електроенергії, диспетчерською службою, службою кабельних і повітряних ліній та ін. Безпосереднім завданням такого спеціаліста є виявлення ділянок підвищених комерційних втрат і видача рекомендацій щодо зниження технічних втрат .

Слід зазначити, що без достатньої кількості контрольних технічних вимірювань в РП і ТП неможливо локалізувати відносно невелику ділянку мережі, наприклад, ТП або лінію 0.4 кВ, із завищеними втратами, тобто в мережі необхідно встановити якомога більшу кількість контрольних вимірів. Але навіть при наявності контрольних вимірів суттєву похибку у величині балансу електроенергії можуть вносити недостовірні дані побутового електроспоживання - необхідно аби збір даних виконувався або контролювався розподільною компанією.